Info & rezervace

*Povinné položky
Jméno *
Příjmení *
Ulice Město *
Email *
Telefon *
Zpráva *
Klauzule

SPRÁVCE ÚDAJŮ

Po vzhlédnutí tohoto webu mohou být zpracované údaje o osobách identifikovaných nebo identifikovatelných. Správce jejich údajů je:

Finscambi srl.

E-mail: info@golfinn.it

 

MÍSTO ZPRACOVÁNÍ DAT

Zpracování dat připojených k webovým službám této webové stránky se děje v hotelu Golf Inn a jsou prováděny pouze pracovníky odpovědnými za zpracování, nebo osobami odpovědnými za občasné operace údržby. Žádná data pocházející z webové služby nebudou oznámena nebo šířeny.

Osobní údaje poskytnuté uživateli, kteří požadují odeslání informativních materiálů se používají jenom za účelem dodání nebo provedení požadované služby a jsou sdělovány třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro tento účel (např. přepravní služba).

Údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem.

Volitelné, explicitní a dobrovolné odesílání e-mailů na adresy uvedené na těchto stránkách přináší následné získání adresy odesílatele, která je nezbytná pro odpovědi na jeho požadavky a případně další osobní údaje vložené do listu. Specifická souhrnná informace je uvedena na webové stránce při žádosti o informace.

 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou zpracovávány pomocí automatizovaných nástrojů na dobu nezbytně nutnou k dosažení cílů, pro které byly shromážděny. Zvláštní bezpečnostní opatření jsou věnovány  zabránění ztrátám dat, nezákonnému nebo neoprávněnému užití a neoprávněnému přístupu.

 

PRÁVA ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

Podle § 7 Zákona o ochraně osobních údajů (Vládní nařízení 196/2003) subjekty, kterých se týkají osobní údaje mají právo kdykoli získat potvrzení o existenci nebo neexistenci takových údajů, znát jejich obsah a původ, ověřit si jejich správnost nebo požádat o jejich doplnění, aktualizaci nebo opravu, požádat o zrušení, přeměnu do anonymní podoby či zablokování údajů při porušení zákona stejně jako se bránit ze zákonných důvodů při jejich zpracování. Tyto požadavky by měly být zaslány správci údajů.

Akceptuji klauzuli o osobních údajích.

Přidejte následující text.

Odeslat

*  
Prosím, zadejte následující text: *
Captcha
 
Wubook online reception per hotel
 
 
HOTEL GOLF INN - Via Casabianca 6, Lignano Sabbiadoro, Udine - Italy - tel. +39 0431 427701 - fax. +39 0431 427709 - - P.IVA 01983480300